Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÝ OSTROH
od 2.10. do 9.10.2022 - 40. týden

neděle 2.10. 27. neděle v mezidobí
farní kostel sv. Ondřeje 07:30 Za farní společenství
10:30 Za + Bohumila a Marii Holčíkovy, jejich dceru Pavlu, prarodiče z obou stran, za Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu
Svatý Antonínek 15:00 Za poutníky a mládež farnosti a děkanátu
pondělí 3.10. pondělí 27. týdne v mezidobí
farní kostel sv. Ondřeje 15:00 Pohřeb naší sestry v Kristu paní Emílie Fryčkové
18:00 Za troje + rodiče, + syna a duše v očistci s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
úterý 4.10. památka sv. Františka z Assisi
Dnes mše sv. není
středa 5.10. sv. Faustiny Kowalské, panny
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za živé a + osmdesátníky, jejich spolužáky a rodiny
čtvrtek 6.10. sv. Bruna, kněze
farní kostel sv. Ondřeje 07:00 Na poděkování za 60 let manželství, za dvoje + rodiče s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let společného života i pro celou živou rodinu
19:00 Příležitost k adoraci a ke svaté zpovědi
pátek 7.10. památka Panny Marie Růžencové
farní kostel sv. Ondřeje 16:00 Prvopáteční příležitost k adoraci a ke svaté zpovědi
18:00 Za ctitele a ctitelky Panny Marie Růžencové a za živé a + členy a členy živého růžence
sobota 8.10. sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
farní kostel sv. Ondřeje 07:01 Za + syna, za dary Ducha Svatého na přímluvu Panny Marie pro živou rodinu
neděle 9.10. 28. neděle v mezidobí
farní kostel sv. Ondřeje 07:30 Za + rodiče a prarodiče s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10:30 Za + Martina Stříže a jeho + otce, za + Emílii Fryčkovou a celou + rodinu s prosbou o Boží ochranu a dary Ducha Svatého pro živou rodinu

Milovaní bratři a sestry, sedmadvacátou nedělí liturgického mezidobí otvíráme měsíc říjen, který je spojený v naší katolické tradici s modlitbou svatého růžence. První dny desátého měsíce roku jsou v kalendáři spojené se jmény světců sv. Terezie z Lisieux a svatého Františka z Assisi. I připomínka jejich životů nám může být odpovědí na dnes v evangeliu znějící prosbu: "Pane, dej nám více víry". Vždyť v příbězích těch, které dnes uctíváme pro jejich v Kristu svatě dovršený život, nacházíme inspiraci pro naši současnost v životě osobním i společenském. Ať i dnešní památka svatých andělů strážných, kterou "přikryla" neděle, je ujištěním všem, kdo jdou za Kristem, že Boží péče o náš život trvá a je účinná.   Požehnaný 27.  týden liturgického mezidobí přeje o. Jan

 

Ohlášky – ŘKF Uherský Ostroh

27. neděle v liturgickém mezidobí   2.10.2022

1. Děti si na konci mše svaté můžou přijít pro křížek a obrázek, děkujeme všem, kdo přišli na desátek růžence.

2. Děkujeme za pomoc při uspořádání fotbalového utkání na svatého Václava. 

3. V úterý bude zkouška sboru v kostele od 19 hodin.

4. V pátek bude návštěva nemocných a v sobotu od 9 hodin mše svatá v Domovince.

5. V pátek nebude spolčo dětí, hledáme nové vedoucí a moc prosíme rodiče středoškoláků, aby podpořily bývalé účastníky setkání, kteří už mají věk na vedení, aby vystřídali Aničku, Kateřinu a Patricii. Víkendovka pro děti od 6 do 14 let bude v termínu 26.-29.10. pod vedením Aničky Husákové, více informací na přihlášce, kterou najdete na FB farnosti.

6. V pátek od 20 hodin bude v Domě Svaté Rodiny setkání členů a členek pastorační rady.

7. Příští společenství s úvahou nad nedělními texty Božího slova pro mládež bude až po hodech v pátek 21.10., na náš hodový víkend v pátek 14.10. od 18 hodin vychází první studentská mše svatá v Uherském Hradišti, po které bude následovat program v Orlovně s názvem Studna s tancem. Zvou animátoři děkanátu a otec Radim.

8. Na nástěnce a vzadu v kostele najdete přihlášky na duchovní obnovu s otcem exorcistou Matúšem Marcinem, která se uskuteční ve farnosti Staré Město 7.-9.10.

9. Za úklid kostela a fary děkujeme 1. sk., příští týden prosíme o službu 2. sk. Protože se blíží hody, prosíme, aby v sobotu 8.10. od 8 hodin přišli ke kostelu všichni, kdo jsou ochotni pomoci s velkým úklidem - utřením prachu na sousoších a pavučin na římsách zvenčí kostela. Budou se také stěhovat části nábytku. Velmi zveme i mladší muže. Díky.