Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Uherský Ostroh, Moravský Písek
od 26.11. do 3.12.2023 - 48. týden

neděle 26.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
farní kostel sv. Ondřeje 07:30 Za + rodiče Kovaříkovy, jejich + děti, vnuka a sourozence s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny a za rodinu Šudřichovu
10:30 Na poděkování Pánu Bohu za 100 let života a za všechny přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a přímluvu Panny Marie do budoucích dnů a pro živou rodinu
pondělí 27.11. pondělí 34. týdne v mezidobí
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za + rodiče Horákovy, prarodiče, jejich sourozence a za duše v očistci
úterý 28.11. úterý 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 29.11. středa 34. týdne v mezidobí
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za + Ondřeje Pavluse, + rodinu a za duše v očistci
čtvrtek 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za + Ondřeje a Hedviku Dobřeckých, za duše v očistci, na poděkování za 40 let života s prosbou o ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého
19:50 Příležitost k adoraci a ke svaté zpovědi
pátek 1.12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za živou a + rodinu Uhrovu, Peterkovou, Lekešovou a Lorencovou s prosbou o Boží ochranu a dary Ducha Svatého
sobota 2.12. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
farní kostel sv. Ondřeje 07:00 Za + dceru Blanku, dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
neděle 3.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
farní kostel sv. Ondřeje 07:30 Za + rodiče Hlůškovy, živou a + rodinu Kosíkovou s prosbou o ochranu Panny Marie pro živé rodiny
10:30 Za + Marii Petříkovou, jejího + bratra a Boží pomoc pro živou rodinu
14:30 Krátká adorace a svátostné požehnání

O  N  D  R  A       Uherskoostrožský farní zpravodaj 26.11.2023

Milovaní bratři a sestry,

slavíme třicátou čtvrtou, tedy poslední, neděli liturgického mezidobí a celého církevního roku. Nese jméno Ježíše Krista Krále, slavíme Boží vládu nad vším v Kristu. Připomínáme si své přijetí za syny a dcery Království v našem křtu. Děkujeme za Krále, který nás pozval k účasti na svém zápase o podobu světa podle Boží vůle. Prosíme o schopnost poznávat našeho Pána v těch, kdo strádají, abychom mohli jednou slyšet: "Pojďte, blahoslavení mého Otce,... a přišli jste za mnou. Požehnaný 34. týden v liturgickém mezidobí přeje o. Jan

Ohlášky – ŘKF Uherský Ostroh

Slavnost Ježíše Krista Krále 26.11.2023

1. Děti si na konci mše svaté můžou přijít pro křížek a obrázek.

2. Děkujeme za přípravu páteční kytarové mše sv. a farní kavárny, na kterou jste po mši svaté zváni. Pán Bůh zaplať

3. Sbírka minulou neděli jste při sbírce na křesťanská média darovali 17.130 Kč, na pohřbu jsme pro farnost přijali 1.810 a 3.570 Kč. Za všechny vaše dary Pán Bůh zaplať.

4. Do konce listopadu je možné se hlásit k přípravě na přijetí svátosti biřmování - mládež od 14 roků v jedné skupině a starší 20 let společně s dospělými v přípravě na přijímání svátosti oltářní nebo na křest.

5. V pátek bude příprava dětí a rodičů na 1. svaté přijímání

6. V sobotu od 13:30 do 14:30 máme i na tuto zimu k dispozici tělocvičnu pro hry dětí

7. Příští neděli bude po ranní i po hrubé mši svaté žehnání adventních věnců. První roráty budou v pondělí 4.12. od 6:45, do konce adventu pak každé pondělí a středu. Kdo by chtěl pomoci s přípravou snídaní po rorátech, prosím přihlaste se u paní Baladové.

8. Za úklid kostela děkujeme 1. sk., příští týden prosíme o službu 2. sk.