Křížová cesta

Křížová cesta

Jednotlivá zastavení Křížové cesty:

Křížové cesty na nejrůznější náměty naleznete např.: ZDE

 

 

 

 

1.zastavení – Pán Ježíš je odsouzen na smrt
2.zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž
3.zastavení – Pán Ježíš padá poprvé pod křížem
4.zastavení – Pán Ježíš potkává svou matku Pannu Marii
5.zastavení – Šimon pomáhá nést kříž
6.zastavení – Veronika otírá Kristovu tvář
7.zastavení – Pán Ježíš padá podruhé
8.zastavení – Pán Ježíš potkává plačící ženy
9.zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10.zastavení – Pánu Ježíši berou šaty
11.zastavení – Pán Ježíš je přibit na kříž
12.zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
13.zastavení – Ježíšovo tělo položeno do klína Panny  Marie
14.zastavení – Pán Ježíš je uložen do hrobu