Kalendář akcí a událostí farnosti

Září 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pátek 21. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + Zdenku Procházkovou, dvoje + rodiče s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu

2sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:35
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + syna, dary Ducha Svatého a přímluvu Panny Marie pro živou rodinu

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 15:15
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Pohřeb našeho bratra v Kristu Jana Štětiny

322. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + rodiče Šmeralovy a Fiblíkovy, živou a + rodinu s prosbou o posilu v nemoci

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za dary Ducha Svatého, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro školní mládež, pedagogy a vychovatele v novém školním roce

4pondělí 22. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + Marii Juráskovou, živou a + rodinu Juráskovou a za duše v očistci

5sv. Terezie z Kalkaty
6středa 22. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + Ludmilu Jurčekovou k 100.výročí narození, za jejího + manžela, syna, vnuka a zetě s prosbou o Boží pomoc, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého pro živou rodinu

7sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + rodiče, sestru Marii, jejího vnuka Michala a dary Ducha Svatého pro živé rodiny

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Příležitost k adoraci a ke svaté zpovědi

8Narození Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + Marii a Josefa Zalubilovy, + Antonína Straku a duše v očistci

9sv. Petra Klavera, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:35
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za farní rodinu, její jednotu a ovoce chystaných misií

1023. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + rodiče, prarodiče a kmotra s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého pro živé rodiny

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Na poděkování za 30 let manželství, za + otce a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 • 14:00 Adorace
  Adorace
  • 14:00 - 14:25
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Krátká adorace a svátostné požehnání

11pondělí 23. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + rodiče Hanzalovy, jejich sourozence a celou + rodinu s prosbou o dary Ducha Svatého pro živé rodiny

12Jména Panny Marie
13sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30 - 15:10
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Pohřeb naší sestry v Kristu Jiřiny Ivančové

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + Josefa Pokorného, jeho manželku Marii a za duše v očistci s prosbou o ochranu Panny Marie pro živé rodiny

14Povýšení svatého Kříže
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + rodiče Bartoňovy a Pospíšilovy, prarodiče z obou stran, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Příležitost k adoraci a ke svaté zpovědi

15Panny Marie Bolestné
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + manžela, + rodiče z obou stran, bratra, švagra a za duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny

16sv. Ludmily, mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:35
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + Ludmilu a Josefa Zápařkovy, celou + rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu

1724. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Na poděkování za letošní úrodu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za naši farnost

18pondělí 24. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za živou a + rodinu Juráskovou, Veselých a Komínkovou s prosbou o Boží pomoc, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého pro živé rodiny

19sv. Januária, biskupa a mučedníka
20sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + Františka Pleváka, dvoje + rodiče a dary Ducha Svatého pro živou rodinu

21sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + sestru, švagra, jejich + syna a zetě, za dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

 • 18:45 Adorace
  Adorace
  • 18:45 - 19:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Příležitost k adoraci a ke svaté zpovědi

22pátek 24. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + manžela Josefa Bezděka, za + rodiče, jejich snachu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živé rodiny

23sv. Pia z Pietrelciny, kněze
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:35
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let pro celou živou rodinu

2425. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za dobré soužití rodičů s dětmi a vnuky

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • farní kostel sv. Ondřeje
  • Označení: farní kostel sv. Ondřeje (Uherský Ostroh)

  Za + Bohumila a Marii Holčíkovy, jejich dceru Pavlu a prarodiče s prosbou o ochranu Panny Marie a za dary Ducha Svatého pro živé rodiny

25pondělí 25. týdne v mezidobí
26sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
27sv. Vincence z Pauly, kněze
28sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
29sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30sv. Jeronýma, kněze a učitele církve