Ohlášky

Ohlášky

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4.září 2022

Svátky v týdnu:

  5.9. pondělí Sv. Terezie z Kalkaty
7.9. středa Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
8.9. čtvrtek Svátek narození Panny Marie
9.9. pátek Sv. Petra Klavera, kněze
10.9. sobota Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
Sobotní památka Panny Marie
11.9. neděle 24. neděle v mezidobí

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
PLATÍ PRO MORAVSKÝ PÍSEK


Dnes odpoledne od 15.00 hod. na farní zahradě se koná
FARNÍ DEN
farnosti Moravský Písek
Informace na plakátku.


Od 1. září 2022 v kostele sv. Anny v Mor. Písku
budou slouženy mše sv. ve dnech:

pondělí, středa, pátek ……. v 18.00 hod.
neděle .…… v 9.00 hod.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨


Přihlášky do výuky římskokatolického náboženství jsou připraveny
na stolku pro tiskoviny. Vyplněné přihlášky odevzdejte do 4.9.2022
v sakristii po mši sv. nebo poštou.