Apoštolát modlitby

Apoštolát modlitby

Modlíme se:

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s Tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v Něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o Tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

Pak vyslovíme

1. Všeobecný úmysl
2. Misijní úmysl
3. Úmysl našich biskupů

Za každým dodáme: prosíme tě, vyslyš nás.

Zakončíme prosbou k patronům misií:
Svatý Františku Xaverský - oroduj za nás.
Svatá Terezie Ježíškova - oroduj za nás.

LISTOPAD
Úmysl papeže Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí..


Národní úmysl ZZa návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.