Apoštolát modlitby

Apoštolát modlitby

Modlíme se:

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s Tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v Něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o Tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

Pak vyslovíme

1. Všeobecný úmysl
2. Misijní úmysl
3. Úmysl našich biskupů

Za každým dodáme: prosíme tě, vyslyš nás.

Zakončíme prosbou k patronům misií:
Svatý Františku Xaverský - oroduj za nás.
Svatá Terezie Ježíškova - oroduj za nás.

ZÁŘÍ
Úmysl papeže Za zrušení trestu smrti
Modleme se za to, aby v zákonech všech zemí světa byl zrušen trest smrti, který poškozuje nedotknutelnost a důstojnost osoby.


Národní úmysl Za synodní proces
Modleme se za místní církve evropského kontinentu, aby v rámci synodního procesu naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.