Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 29.11. do 3.12.2023

Den Čas Místo a text
středa
29.11.
18:00 farní kostel sv. Anny: Na poděkování za 94 roky života, za duše v očistci s prosbou o Boži pomoc pro živou rodinu
18:00 farní kostel sv. Ondřeje: Za + Ondřeje Pavluse, + rodinu a za duše v očistci
čtvrtek
30.11.
18:00 farní kostel sv. Ondřeje: Za + Ondřeje a Hedviku Dobřeckých, za duše v očistci, na poděkování za 40 let života s prosbou o ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého
19:50 farní kostel sv. Ondřeje: Příležitost k adoraci a ke svaté zpovědi
pátek
1.12.
16:30 farní kostel sv. Anny: Příležitost k adoraci a ke svaté zpovědi
17:00 farní kostel sv. Anny: Za živou a + rodinu Ondrušovou a Rybovou
18:00 farní kostel sv. Ondřeje: Za živou a + rodinu Uhrovu, Peterkovou, Lekešovou a Lorencovou s prosbou o Boží ochranu a dary Ducha Svatého
sobota
2.12.
07:00 farní kostel sv. Ondřeje: Za + dceru Blanku, dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
neděle
3.12.
07:30 farní kostel sv. Ondřeje: Za + rodiče Hlůškovy, živou a + rodinu Kosíkovou s prosbou o ochranu Panny Marie pro živé rodiny
09:00 farní kostel sv. Anny: Za živou rodinu s prosbou o dar víry
10:30 farní kostel sv. Ondřeje: Za + Marii Petříkovou, jejího + bratra a Boží pomoc pro živou rodinu
14:30 farní kostel sv. Ondřeje: Krátká adorace a svátostné požehnání