Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 27.5. do 2.6.2024

Den Čas Místo a text
pondělí
27.5.
18:00 farní kostel sv. Ondřeje: Za + rodiče Nožičkovy, + sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
středa
29.5.
18:00 farní kostel sv. Ondřeje: Za + manžela Jana Leskovana, dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
čtvrtek
30.5.
16:30 farní kostel sv. Anny: Příležitost k adoraci a ke svaté zpovědi
18:00 farní kostel sv. Ondřeje: Za farní společenství
19:00 farní kostel sv. Ondřeje: Průvod Božího Těla po náměstí
pátek
31.5.
16:30 farní kostel sv. Anny: Májová pobožnost
17:00 farní kostel sv. Anny: Na úmysl dárce
18:00 farní kostel sv. Ondřeje: Za + manžela, + rodinu Mikulkovou, Kadlubovou a Bezděkovou s prosbou o Boží ochranu pro živé rodiny
sobota
1.6.
07:00 farní kostel sv. Ondřeje: Za + Marii a Josefa Vaculíkovy, celou + rodinu a za duše v očistci
neděle
2.6.
07:30 farní kostel sv. Ondřeje: Za + Miroslava a Ludmilu Kolářovy, jejich + syna a rodiče s prosbou o dary Ducha Svatého pro živou rodinu
09:00 farní kostel sv. Anny: Za dar života a za celou rodinu
11:00 farní kostel sv. Ondřeje: Na poděkování Pánu Bohu za 89 roků života maminky s prosbou o Boží ochranu do dalších let a pro celou rodinu Baladovu, za + vnuka Tomáše a celou + rodinu