Tří králová sbírka

Tří králová sbírka

Sbírka 2024

Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2024

O prvním víkendu letošního roku proběhla v našem městě Tříkrálovou sbírka, při které na patnáct skupinek koledníků včetně výtěžku z nedělního koncertu ZUŠ Uherský Ostroh v kostele sv. Ondřeje se vybralo 184.005,00 Kč.

V ulicích Hliníky a Pod Břehy se obchůzka uskuteční ve čtvrtek 11. ledna 2024.

Jako náhradní eventualita pro případ, že byste se třemi králi minuli, je možnost do čtvrtka 11. ledna 2024 poskytnout svůj dar do pokladničky umístěné v městském informačním centru, či využití on-line podpory ve formě QR kódu nebo zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90 na telefonní číslo 87 777 anebo bankovním převodem či poštovní poukázkou na bankovní účet 66008822/0800, variabilní symbol: 777970081 anebo přes webové rozhraní www.trikralovasbirka.cz/#DonateForm.

Jménem pořadatele sbírky děkujeme všem, kteří nezůstali lhostejní a přispěli na podporu Charity. Rovněž děkujeme všem koledníkům za jejich ochotu a obětavost při koledování ztíženém špatným počasí.

 

trasy_tks_2023

trasy_tks_2024